หัวเว็บ
นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการรณรงค์จัดทำทะเบียนประวัติสัตว์ ตรวจโรคในแพะและแกะ
ในพื้นที่ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
ตรวจโรคแกะ
กลับหน้าแรก