หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พบประชาชนประจำปี 2556 และเนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ฉีดยาคุมกำเนิด แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้่ยงสัตว์และสุขภาพสัตว์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
อบจ.เคลื่อนที่
กลับหน้าแรก