หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกหน่วยบริการผา่ตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในโครงการอบต.เคลื่อนที่(สัญจร) ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลสุรนารี ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556
เทศบาลสุรนารีสัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
อบต.สัญจร
กลับหน้าแรก