หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พบประชาชนประจำปี 2556 ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้่ยงสัตว์และสุขภาพสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
อบจ.พบประชาชน
กลับหน้าแรก