หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทุ่งเศรษฐี ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา
เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้มีความเข้มแข็ง ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทุ่งเศรษฐี บ้านโกรก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556
กลับหน้าแรก