หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในโครงการอบต.เคลื่อนที่(สัญจร) ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลสุรนารี ณ บริเวณวัดยางใหญ่ ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
เทศบาลเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก