หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิด
และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตามโครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก