หัวเว็บ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง จัดงาน "อนุรักษ์และพัฒนาปศุสัตว์ไทย" เพื่อสืบสานประเพณีบุญเดือน 3 ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญควาย ทอดผ้าป่าปุํยคอก
ประจำปี 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัฒน์ ทินราช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และน.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์
ขบวนแห่ผ้าป่าปุ๋ยคอก
พิธีทูนขวัญข้าว สู่ขวัญควาย
รวมน้ำใจชาวขุนทอง
กระบือทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ประเพณีบุญเดือน 3 ประจำปี 2556
พิธิเปิดงาน
นายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวรายงาน
ประธาน กล่าวเปิดงาน
ลั่นฆ้องชัย งานอนุรักษ์และพัฒนาปศุสัตว์ไทย
ปล่อยขบวนรถขนปุ๋ยลงนา
ความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวขุนทอง
ท่านประธานและท่านรองอธิบดีฯร่วมขบวนขนปุ๋ยคอกลงนา
ตามด้วยเยาวชนขนปุ๋ยคอกลงนา
บริเวณเวทีการประกวดกระบือ และไก่พื้นเมือง
รายการเกษตรโลกเกษตรเราถ่ายทำรายการ
นำโดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี
ท่านประธานและคณะ ร่วมถ่ายทำรายการ
บรรยากาศภายในงาน
บริการขี่กระบือชมงาน
การจัดแสดงนิทรรศการ
ของโรงเรียนในพื้นที่
นิทรรศการด้านการเกษตร
หมอดินมาร่วมงานทุกปี
นิทรรศการประวัติและวิวัฒนาการกระบือไทย
การแข่งขันวาดภาพ ตอบปัญหา
การแข่งขันปั้นกระบือ
ผลงานของเยาวชนที่จะสืบสานงานต่อไป
การแข่งขันจับปลาไหล
กองเชียร์ให้กำลังใจเพียบ
แข่งขันยิงหนังสติ๊ก
การแข่งขันไถนา
ประกวดประบือ
กระบืองามอยู่ที่ขุนทองครับ
ประกวดคอกสัตว์
คณะกรรมการตัดสินคอกสัตว์
การประกวดไก่พื้นเมือง
ได้รับความสนใจจากคนรักไก่พื้นเมืองในพื้นที่เป็นอย่างดี
งานกินข้าวพาแลง
มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดแข่งขันในงาน
กลับหน้าแรก