หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ณ ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก