หัวเว็บ
นายกองเรือตรีวรานนท์ ยิ้มมงคล นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอครบุรี
ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอครบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนอำเภอครบุรี สาธารณสุขอำเภอครบุรี ,
ปศุสัตว์อำเภอครบุรี, ท้องถิ่นอำเภอครบุรี, นายกเทศมนตรี,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และจัดรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ ตำบลไทรโยง-ไชยวาล อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
ท่านนายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
ปศุสัตว์อำเภอครบุรี กล่าวรายงาน

หมอรณกร ขำดี ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯชี้แจงหลักเกณฑ์

ท่านนายอำเภอ และทีมงานปศุสัตว์อำเภอ
ลงทะเบียนเข้าประชุม
จัดรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
โดยทีมงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี
และอำเภอข้างเคียง
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างเขตพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอครบุรี
กลับหน้าแรก