หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กิจกรรม5ธค56
กลับหน้าแรก