หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช โดยนายไทยบุญ จงจิตสถิตมั่น ปศุสัตว์อำเภอจักราช พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย วงศกรโกศล สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ออกติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อนำลูกสัตว์เกิดตัวที่ 1 เพศเมีย มอบให้เกษตรรายใหม่
ในพื้นที่ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
ติดตามธคก.
ติดตามธคก.
ติดตามธคก.
ติดตามธคก.
ติดตามธคก.
กลับหน้าแรก