หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ในพื้นที่ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก