หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยบริการร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ณ โรงเรียนเมืองพลับพลา ตำบลพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
สัตวแพทย์อาสา
กลับหน้าแรก