หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
นำหญ้าแห้งอัดฟ่อนและหญ้าหมัก ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
ช่วยเหลือน้ำท่วม
กลับหน้าแรก