หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
เป็นตัวแทนมอบหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์และแร่ธาตุ ให้นายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ
ที่ประสบภัยน้ำท่วม บ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
ช่วยน้ำท่วม56
กลับหน้าแรก