หัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัด
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
กลับหน้าแรก