หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ วัดพิกุลทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก