หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
โดยมีนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์มีหน่วยงานกรมปศุสัตว์
ร่วมให้บริการ 4 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา , ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธี
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดฯ กล่าวรายงาน
ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมพิธีเปิด
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ประธานลั่นฆ้องชัย เปิดงาน
คลินิกปศุสัตว์พร้อมให้บริการ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ท่านประธานฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคลินิกปศุสัตว์
ท่านประธานฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคลินิกปศุสัตว์
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
เกษตรกรแจ้งปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและจ่ายเวชภัณฑ์
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
แจกโปสเตอร์การใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์
แจกคู่มืออาหารและการให้อาหารสัตว์
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
ได้รับบริการกันทุกตำบลในอำเภอขามสะแกแสง
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
งานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ขบวนรถตกแต่งด้วยพริกของดีอำเภอขามสะแกแสง
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ขบวนรถพริกของแต่ละ อบต.
ประดับด้วยพริกสวยงามทุกขบวน
กลับหน้าแรก