หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
โดยมีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์มีหน่วยงานกรมปศุสัตว์
ร่วมให้บริการ 4 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา , ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ สนามหน้าศูนย์ราชการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
พิธีเปิดงานบริเวณเวทีกลาง
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับ
นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเสิงสางและครบุรีมาร่วมงาน
ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธีเปิดงาน
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดฯ นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
มากันพร้อมหน้าจาก 32 อำเภอ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ทีมนี้มากันแต่เช้า
คลินิกปศุสัตว์เริ่มให้บริการแต่เช้า
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร
ศูนย์ฯผสมเทียม ร่วมให้บริการ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ศูนย์ฯอาหารสัตว์ ร่วมให้บริการ
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ ร่วมให้บริการ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พร้อมให้บริการครับ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
แจ้งปัญหาที่มาขอรับบริการ
พร้อมกับให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ผู้นำเกษตรกรมาใช้บริการด้วยเช่นกัน
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
เกษตรกรมาขอรับบริการไม่ขาดสาย
ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง มาคอยอำนวยความสะดวก
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
จัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกร
กลับหน้าแรก