หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จัดหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเีกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก