หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลด่านเกวียน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสุนัขและแมว
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก