หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา จัดพิธีมอบโค ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน 25 ตัว ณ ที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายจตุปัจจัย
ประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
ปศุสัตว์ำอำเภอกล่าวรายงาน
ปลัดอำเภอ(ผู้แทนนายอำเภอสีดา) ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
ส่วนราชการกล่าวพบปะเกษตรกร
ผู้โชคดีวันนี้ ได้รับมอบโค 25 ราย
มอบโคให้กับตัวแทนเกษตรกร
โค ธคก.25 ตัวที่มอบในวันนี้
หมอเอกราช ปศุสัตว์อำเภอสีดา ผู้รับผิดชอบพื้นที่คนใหม่
กลับหน้าแรก