หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ในพื้นที่ตำบลบ้านวัง และตำบลกำปัง จำนวน 47 ราย โค-กระบือ จำนวน 47 ตัว โดยมีนายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีมอบ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556
พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ
นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอโนนไทย ประธานในพิธี
นายก อบต.บ้านวัง กล่าวต้อนรับประธาน และคณะ
นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย กล่าวรายงาน
พี่น้องเกษตรกรร่วมพิธี
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
มอบสัญญายืมสัตว์เพื่อการผลิต
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
จับสลากโค-กระบือ
มอบโค-กระบือ ให้กับตัวแทนเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์สำหรับโค-กระบือ
ทำสัญญายืมสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอกล่าวพบปะเกษตรกร
หมออนุสรณ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร
โคที่ได้รับมอบในวันนี้ 27 ตัว
กระบือที่ได้รับมอบในวันนี้ 25 ตัว
กลับหน้าแรก