หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย รับมอบโคจากผู้มีจิตศรัทธานายทองสุข วิสันเทียะและครอบครัว จำนวน 1 ตัว
มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวคำสมาทานศีล
ถวายสังฆทาน
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ร่วมอนุโมทนาบุญ
กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
พระคุณเจ้า ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคล
คล้องพวงมาลัยไถ่ชีวิต
มอบโคให้กับเกษตรกรผู้ยืมสัตว์เลี้ยงตามโครงการ ธคก.
เกษตรกร กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน
ผู้บริจาค ผู้รับมอบ และเจ้าหน้าที่ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
โคชื่อ "วาสนา" ที่ได้รับการไถ่ชีวิตวันนี้
กลับหน้าแรก