หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโคจำนวน 1 ตัว มูลค่า 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนางสาวปวีณา แก้วพูน
และครอบครัว ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
โดยมีนายมนัส กาญจนคเชนทร์ นายอำเภอชุมพวง นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโค ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
พิธีมอบโคโครงการธนาคารโค-กระบือฯ
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
เปิดกรวยถวายราชสักการะ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
นายอำเภอชุมพวง กล่าวต้อนรับ
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง กล่าวรายงาน
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
ประธาน และผู้มีเกียรติร่วมพิธี
พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มาร่วมให้กำลังใจ
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบสัญญายืมโคเพื่อการผลิต
สรรพากรอำเภอชุมพวงมอบทุนช่วยเหลือ
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
นายก อบต.มอบทุนช่วยเหลือครอบครัว
บิดาของนางสาวปวีณา กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
ถ่ายรูปร่วมกัน
พิธีกรในงาน
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
คล้องมาลัยไถ่ชีวิตให้กับโค
ทีมงานอำเภอชุมพวง
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก