หัวเว็บ

นายทวีศิลป์ เสนามา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมพวง เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 3 ราย
ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 3 ตัว ซึ่งได้รับจากผู้บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
นางนาค สวัสดี อยู่บ้านเลขที่ 222 หมู่ 14 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง บริจาคกระบือเพศเมีย จำนวน 1 ตัว และลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1ที่เกษตรกรส่งคืน
ตามระเบียบของโครงการฯ จำนวน 2 ตัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก