หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบกระบือจำนวน 5 ตัว มูลค่า 100,000 บาท จากคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา
ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบืือ จากการรับบริจาคในงานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2556 และนำกระบือดังกล่าวมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 5 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
รับมอบกระบือ
รับมอบกระบือ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับมอบจากผู้บริหารเทศบาลนครฯ
กระบือจำนวน 5 ตัว มูลค่า 100,000 บาท
รับมอบกระบือ
รับมอบกระบือ
เตรียมคล้องมาลัยไถ่ชีวิตให้กับกระบือ
กระบือเพศเมียจำนวน 5 ตัวที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์
รับมอบกระบือ
รับมอบกระบือ
มอบสัญญายืมสัตว์ให้กับเกษตรกร
ผู้บริหารและเกษตรกรถ่ายรุูปร่วมกัน
รับมอบกระบือ
รับมอบกระบือ
จับสลากกระบือให้กับเกษตรกร
เกษตรกรผู้โชคดีจากตำบลหนองไข่น้ำ 5 ราย
รับมอบกระบือ
รับมอบกระบือ
กระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิต 5 ชีวิตในวันนี้
ทีมงานปศุสัตว์อำเภอเมืองช่วยดำเนินการในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
กลับหน้าแรก