หัวเว็บ

นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีีมอบพันธุ์สัตว์ (โค-กระบือ) จำนวน 25  ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ จำนวน  25  ตัว มอบให้เกษตรกร จำนวน  25  ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านวัง และตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย  ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ  เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556

มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
มอบโคกระบือ
กลับหน้าแรก