หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเืมืองบัวใหญ่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ทำหมันสุนัขและแมว
ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก