หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย จัดประกวดไก่พื้นเมือง และจัดแสดงนิทรรศการ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์กับเกษตรกรผู้มาเที่ยวชมงาน
ในงาน "ประเพณีของดีบัวลาย ประจำปี 2556" ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2556
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรฯ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร)
ประธานในพิธีมอบรางวัลประกวดไก่พื้นเมือง
บริเวณเต๊นท์นิทรรศการปศุสัตว์
ทีมงานปศุสัตว์พร้อมให้บริการ
หมอเอกราช ปศุสัตว์อำเภอสีดา มาช่วยปฏิบัติงาน
หมออุดมวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอโนนแดง มาช่วยปฏิบัติงาน
ประกวดไก่พื้นเมืองพ่อพันธุ์
ประกวดแม่ไก่พื้นเมืองลูกดก
ได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี
น้องๆนักเรียนให้ความสนใจ
กลับหน้าแรก