หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิด
ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6  ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556

อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
อำเภอเคลื่อนที่
กลับหน้าแรก