หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชนประจำปี 2556
ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดยาคุมกำเนิด , วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
กลับหน้าแรก