หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" อำเภอบัวลาย ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ บริการผ่าตัดทำหมัน
ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้่า แจกเวชภัณฑ์สำหรับโค-กระบือและสัตว์ปีก ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน
ณ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนดู่ ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
กลับหน้าแรก