หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวลาย   ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  450 ตัว ฉีดยาคุมกำเนิด จำนวน 120 ตัว
ทำหมันสุนัขและแมว  23  ตัว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวลาย   อำเภอบัวลาย 
  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 18  เมษายน 2556

rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก