หัวเว็บ

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการฯระดับอำเภอบัวลาย ตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
และโรงพักสัตว์ ของนางอัญชุลี  ม่วงแก้ว  ณ บ้านเลขที่ 179 หมู่ 9  บ้านสวนหม่อน  อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายวรวุฒิ วาจามั่น ปศุสัตว์อำเภอบัวลาย นำเข้าตรวจสอบในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556

ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก