หัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  800 ตัว
ฉีดยาคุมกำเนิด จำนวน 117 ตัว ทำหมันสุนัขและแมว  20  ตัว  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2556

rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
rabie
กลับหน้าแรก