หัวเว็บ

นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมโกลเดนแลนด์ รีสอร์ท ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556

อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
อบรมไข้หวัดนก
กลับหน้าแรก