หัวเว็บ
น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับรองสนามชนไก่
ออกตรวจรับรองสนามชนไก่พรมประดิษฐ์ ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
นำเข้าตรวจรับรองฯในพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
ตรวจรับรองสนามชนไก่
กลับหน้าแรก