หัวเว็บ
นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายรังสรรค์ ระวังสำโรง
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยมี ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพน รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย
ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ
พร้อมนำเยี่ยมชมการผลิตโคเนื้อพันธุ์วากิว โดยมีการปรับปรุงให้เป็นพันธุ์ “โคราชวากิว” เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ “ โคราชวากิว” เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
กลับหน้าแรก