หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมการปลูกพืชอาหารสัตว์ และการทำบ่อแก๊สชีวภาพ
ณ บ้านโนนกระหวัน หมู่ที่ 1 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

กลับหน้าแรก