หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร “ทบทวนอาสาปศุสัตว์” ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการฝึกอบรม
หมอเฉลียว จากกลุ่มพัฒนาเทคโนฯชี้แจงโครงการ
แนะนำสำนักงานฯ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ บรรยายด้านสุขภาพสัตว์
บรรยายโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์
ตอบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ ให้กับอาสาปศุสัตว์
ตั้งใจรับฟังการบรรยายกันเป็นอย่างดี
เป้าหมายมาครบ 100 ราย
กลับหน้าแรก