หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ระดับประเทศ
ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายสงบ หาญกล้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์
ท่านนายอำเภอประทาย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ
ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ
หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ
รำเล่าประวัติหมู่บ้าน
นายสงบ หาญกล้า รายงานสรุปการดำเนินกิจกรรมในศูนย์ฯ
คณะการการฯรับฟังการรายงาน
เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ
กิจกรรมเลี้ยงสุกรขุน
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯนำเยี่ยมชมด้วยตนเอง
สุกรขุน
บริเวณคอกสุกรแม่พันธุ์
กิจกรรมเลี้ยงหมูป่า
กิจกรรมเลี้ยงกบ
ผสมอาหารสัตว์จากวัสดุภายในฟาร์มใช้เอง
กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ปีก
กลับหน้าแรก