หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด)
ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 14 ราย ที่ผ่านการรับรอง โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555
โรงฆ่าสัตว์โชคนิตยาภรณ์ (นายธีระศักดิ์ หมายมั่น)
เลขที่ 20 หมู่ที่ 11 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย

โรงฆ่าสัตว์ปีกทันฉิมพลี (นายเอนก ทันฉิมพลี)
เลขที่ 13 หมู่ 13 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย

เทสโก้ โลตัส สาขาโคราช
เลขที่ 719/5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

เทสโก้ โลตัส สาขาหัวทะเล
เลขที่ 223 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา

เบทาโกรช๊อป สาขานครราชสีมา 2
เลขที่ 630/15 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

นายประถม รั้งกระโทก
เลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย

นางออน เชาว์ศิริ บ้านเลขที่ 106/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
วันนี้มอบเพิ่มอีก 14 เขียง
กลับหน้าแรก