หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
ให้แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ได้รับการรับรองใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 7 ราย และต่ออายุจำนวน 12 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
กลับหน้าแรก