หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว รณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมวในพื้นอำเภอสีคิ้ว เพื่อควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2555
กลับหน้าแรก