หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยได้รับสนับสนุนโค-กระบือ จำนวน 62 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสีดาีเป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ ให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา จำนวน 62 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ ณ ที่ว่าการอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555
ป้ายพิธีมอบโค-กระบือ
พีธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พี่น้องเกษตรกรอำเภอสีดามาร่วมพิธี
หมอพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอสีดา กล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอสีดา ประธานในพิธี
มอบสัญญญายืมสัตว์ เพื่อการผลิต
ส่งมอบกระบือให้กับเกษตรกรผู้ยืมสัตว์
ทำสัญญายืมกับเกษตรกร
ถ่ายไว้เป็นหลักฐานการรับมอบวันนี้
กลับหน้าแรก