หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2555 กิจการออมทรัพย์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อสร้างเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555
กลับหน้าแรก