รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ปี 2555 ตรวจเยี่ยมคัดเลือกฟาร์มของ นายชนะศักดิ์ จุมพลอานันท์
เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา
ณ ชนะศักดิ์ฟาร์ม 59/8 หมู่ 2 บ้านหัวป้าง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555