หัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติงาน "โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พบประชาชน " ประจำปี 2556 ให้บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ บริการผ่าตัดทำหมัน
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
อบจ.นม.พบประชาชน
จัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา
ท่านนายก อบจ. เยี่ยมชมการให้บริการของปศุสัตว์
บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์
แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว
พี่น้องประชาชนรอรับบริการ
กลับหน้าแรก